Adressen är : Bragevägen 2, 245 32 Staffanstorp

Telefon: 046-25 20 50

Email: lotte@nr2.se

Så här hittar du hit.